Regulaminy i Zarządzenie w sprawie NAWIKUS

Jak złożyc ofertę?

Jak złożyć ofertę? – skrócona instrukcja

 

Regulaminy użytkowania systemu NAWIKUS:

 

Zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowaw sprawie Nawikus:

nr 2851/2017 z dnia 27-10-2017-10 w sprawie wprowadzenia w Gminie Miejskiej Kraków systemu NAWIKUS - Narzędzia Analizy Wartości Kontraktowanych Usług Społecznych i regulaminu jego funkcjonowania.