Trwające konkursy

Świadczenie usługi indywidualnego treningu kompetencji i umiejętności społecznych dla osób niepełnosprawnych.

Data publikacji: 2020-09-10 15:15:00 Termin(y) składania ofert: 2020-10-02 09:00:00
więcej

Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie specjalistycznej w lokalu/lokalach Podmiotu/ów

Data publikacji: 2020-09-22 12:09:00 Termin(y) składania ofert: 2020-10-13 09:00:00
więcej