Trwające konkursy

Otwarty konkurs ofert na realizację w formie wsparcia w roku 2018 niżej wymienionych zadań publicznych w zakresie: „Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych”, zadań publicznych zaplanowanych przez Dzielnice Miasta Krakowa do realizacji we współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie „Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych” oraz zadań publicznych w zakresie „Działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych”.

Data publikacji: 2018-01-16 Termin(y) składania ofert: 2018-02-06 15:37:00, 2018-02-06 16:29:00, 2018-02-06 14:54:00, 2018-02-06 15:06:00, 2018-02-06 15:02:00, 2018-02-06 14:39:00, 2018-02-06 15:27:00, 2018-02-06 15:12:00, 2018-02-06 14:27:00, 2018-02-06 14:49:00, 2018-02-06 15:32:00, 2018-02-06 15:23:00, 2018-02-06 15:19:00
więcej